CMOS considerations in nanoelectromechanical carbon nanotube-based switches
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Mahdi Yousif

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Farzan Alavian Ghavanini

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Per Lundgren

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Stefan Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Nanotechnology

0957-4484 (ISSN) 1361-6528 (eISSN)

Vol. 19 (28) 285204

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-08