CMOS considerations in nanoelectromechanical carbon nanotube-based switches
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Mahdi Yousif

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Farzan Alavian Ghavanini

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Per Lundgren

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Stefan Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Nanotechnology

0957-4484 (ISSN) 1361-6528 (eISSN)

Vol. 19 (28) 285204

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet