Purchasing
Kapitel i bok, 1996

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

International Encyclopedia of Business Management, Routledge, London

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13