Supply Strategy and Networks Effects - Purchasing behaviour in the construction industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

European Journal of Purchasing and Supply Management

Vol. 6 207-215

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06