Handla hemma - brukarkrav på beställningssystem för varor. En utvärdering av två datorgränssnitt i laboratoriemiljö.
Rapport, 1992

utvärdering

användargränssnitt

e-handel

Författare

MariAnne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Mänsklig interaktion med IKT

Mer information

Skapat

2017-10-08