Theorie und Grundlagen der Stromlinje – Fahrzeugaerodynamik heute – Wohin geht der weg?, Strom Linien Form - Die Faszination des geringen Widerstands
Bok, 2016

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-3-487-08581-4

Mer information

Skapat

2017-10-08