A mathematical model describing denitrification coupled to aerobic methane oxidation
Paper i proceeding, 2015

Författare

Oskar Modin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Soroush Saheb Alam

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

IWA Nutrient Removal and Recovery: Moving Innovations into Practice, Gdansk, Poland, May 18-21

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07