Data filter cache designs for enhancing energy efficiency and performance in computing systems
Patent, 2017

Uppfinnare

David Whalley

Florida State University

Magnus Själander

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Alen Bardizbanyan

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

US 9612960

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datorsystem

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-10