Analyzing animal waste-to-energy supply chains: The case of horse manure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Martin Svanberg

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Jonas Flodén

Göteborgs universitet

Joakim Lundgren

Renewable Energy

0960-1481 (ISSN)

Vol. 2017 in press

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Förnyelsebar bioenergi