Reforming Industrial Work – Principles and realities in the planning of Volvo’s car assembly plant in Uddevalla
Samlingsverk (redaktörskap), 1991

Författare

Kajsa Ellegård

Göteborgs universitet

Lars Björk

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lennart Nilsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-09