BikeModel: modeller för cyklistbeteende - Slutrapport
Rapport, 2017

Detta projekt använde naturalistisk data från projekt BikeSAFER och e-BikeSAFE för att utreda hur cyklistbeteende och cykeldynamik ändras när cyklister byter från traditionella cyklar till el-cyklar. Våra analyser visar att: • el-cyklar ökar individers cykelmedelhastighet med 7-31% • När cyklister byter from traditionella cyklar till el-cyklar upplever de: o högre cykelshastighet (cirka 3,6 km/t) o 34% oftare hastigheter över 30 km/t (som är den svenska hastighetsbegränsningen för cyklar). o lägre longitudinella och laterala accelerationer (mer konstanta hastigheter och mindre laterala rörelser) o högre vertikala accelerationer (mer vibrationer) o lägre longitudinell acceleration för alla hastigheter o högre lateral acceleration vid låga hastigheter (0-5 km/h) och lägre för alla andra hastighetsintervall o fler kritiska händelser vid högre hastighet och som kräver hårdare inbromsningar Dessa resultat indikerar att: • El-cyklar exponerar cyklister till högre (och oftare olagliga) hastigheter än traditionella cyklar. • Generellt är el-cyklar bekvämare att cykla på än traditionella cyklar inte bara för att de kräver mindre energi men också för att de medför mindre acceleration. • Det är svårare att förutsäga andra väganvändare när man cyklar med el-cykel (vilket kan beror på att andra väganvändare har svårt att förutsäga el-cyklisterna). • Cyklister behöver vara redo att bromsa oftare och hårdare när de kör en el-cykel jämfört med traditionella cyklar. • El-cyklar kan vara mindre stabila än traditionella cyklar vid låga hastigheter (0-5 km/t). • El-cyklister måste köra om andra cyklister mycket ofta. • El-cyklister tenderar att närma sig korsningar med en konstant hastighet på 25 km/h, oberoende av om de planerar att stanna eller köra igenom korsningen. Generellt är el-cyklister snabbare, har svårare att planera inbromsningar, och kör oftare om andra cyklister, än cyklister som cyklar på traditionella cyklar. Konsekvensen blir att många situationer som redan utmanar cyklister (t.ex. hinder på cykelbanor, dålig synlighet, vägarbete, etc.) kommer vara ännu svårare och potentiellt kritiska för el-cyklister. Slutrapporten inkluderar analysdetaljer, refererar till några vetenskapliga publikationer från projektet, och presenterar rekommendationer för vägdesign, konstruktionsarbete, vägunderhåll, samhällsutbildning, samt el-cykelsdesign.

Författare

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Annan naturvetenskap

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-08