Fiberarmerad betong – materialprovning och strukturanalys baserad på brottmekanik
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Fiberarmerad betong är ett fascinerande material eftersom det har mekaniska egenskaper som är överlägsna konventionell betong samtidigt som det finns produktionstekniska fördelar som möjliggör ett effektivt och industrialiserat platsgjutet byggande. Fiberarmerad betong har under många år väckt stort intresse och forskning och utveckling har pågått i över femtio år, men trots detta saknas fortfarande generella dimensioneringsregler för konstruktionstillämpningar.

Författare

Ingemar Lövgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

7

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07