Tailor-made 3D printed scaffolds from cellulose nanofibrils for guided growth and development of a neural tissue
Paper i proceeding, 2017

Författare

Volodymyr Kuzmenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Erdem Karabulut

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Elin Pernevik

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Paul Gatenholm

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

ACS 253rd National Meeting & Exposition, April 2-6, San Francisco, CA, USA

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Fysikalisk kemi

Cellbiologi

Biomaterialvetenskap

Nanoteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21