The Multiple Boundaries of the Firm
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Luis Araujo

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Paper presented at the 11th Nordic Workshop on Interorgansiational Research, Gothenburg, August 17-19

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06