Making the Most of Supplier Relationships - some reflections on supply strategy
Övrigt konferensbidrag, 1998

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ivan Snehota

Invited paper for The 2nd Worldwide Research Symposium on Purchasing and Supply Management, London April

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07