Nobel Yeast Research
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Protein

Schizosaccharomyces-Pombe

Import

Mutants

Cell-Division Cycle

Saccharomyces-Cerevisiae

Genetic-Control

Fission Yeast

Dna-Replication

Mitosis

Författare

Stefan Hohmann

Chalmers, Biologi och bioteknik

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 16 8

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

DOI

10.1093/femsyr/fow094

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-25