Dealer perspectives of manufacturer total performance strategies
Övrigt konferensbidrag, 1990

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

L-G Mattsson

IMVP International Policy Forum, MIT, Boston

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06