Stability and change in automobile distribution
Övrigt konferensbidrag, 1989

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

H Håkansson

M Öberg

Research Paper 91-7258-276-6, EFI, Stockholm School of Economics, Stockholm

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06