Monolayers and nanoparticles on nickel silicide for molecular electronics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

E Marx

M Chisea

Malin Borg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Stefan Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

RJ Less

PR Raithby

CJB Ford

NC Greenham

Applied Physics Letters

Vol. 88 14 143107-

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07