Echtzeitfähige Schnittstelle zur Steuerung einer lenkbaren Zwischenachse in Lang-Lkw
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Författare

Michael Hofmann

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Sebastian Franz

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Manjurul Islam

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

ATZ Automobiltechnische Zeitschrift

0001-2785 (ISSN)

Vol. 119 6 70-75

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07