Integer-Forcing Message Recovering in Interference Channels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Mohammad Azimi-abarghuy

Mohsen Hejazi

Behrooz Makki

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Chalmers, Signaler och system

Tommy Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Chalmers, Signaler och system

Masoumeh Nasiri-Kenari

IEEE Transactions on Vehicular Technology

0018-9545 (ISSN)

Vol. Submitted

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling