Converter interoperability in offshore HVDC grids
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Santiago Sanchez

Elisabetta Tedeschi

Gustavo Pinares

Oscar Lennerhag

Amin Bahmani

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

ELKRAFT 2017, CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07