Berries: Cultivation and environmental factors, effects on the phenolic compounds content
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Renata, Adriana Labanca

Gabriel Barbosa de Oliveira

Chalmers, Biologi och bioteknik

Marie Alminger

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

African Journal of Agricultural Research

1991-637X (ISSN)

Vol. 12 19 1602-1606

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.5897/AJAR2017.12141

Mer information

Skapat

2017-10-08