Direct numerical simulation study of statistically stationary propagation of a reaction wave in homogeneous turbulence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Rixin Yu

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Physical Review E

24700045 (ISSN) 24700053 (eISSN)

Vol. 95 Article no. 063101-

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1103/PhysRevE.95.063101

Mer information

Skapat

2017-10-07