Proceedings of the 9th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill and Knowledge
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

social impact of technology

human factors

automation

Redaktör

Frédérique Mayer

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan data- och informationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08