The CTLA4/CD28 gene region on chromosome 2q33 confers susceptibility to celiac disease in a way possibly distinct from type 1 diabetes and other autoimmune disorders
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Åsa Torinsson Naluai

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Lena Samuelsson

Göteborgs universitet

Audur Gudjonsdottir

Göteborgs universitet

Henry Ascher

Göteborgs universitet

Johan Ek

Bengt Kristiansson

Göteborgs universitet

Tommy Martinsson

Göteborgs universitet

Olle Nerman

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ludvig M Sollid

Jan Wahlström

Göteborgs universitet

Tissue Antigen

Vol. 56 4 350-355

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

DOI

10.1034/j.1399-0039.2000.560407.x

Mer information

Skapat

2017-10-06