Determination of stability constants of lanthanide nitrate complex formation using a solvent extraction technique
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

stability constants

solvent

nitrates

lanthanides

Författare

Stefan Andersson

K Eberhardt

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

M Nilsson

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Radiochim Acta

Vol. 94 8 469-474

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08