Genome-wide Linkage Analysis of Scandinavian Affected Sib-pairs Supports Presence of Susceptibility Loci for Celiac Disease on Chromosomes 5 and 11
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Åsa Torinsson Naluai

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Audur Gudjonsdottir

Göteborgs universitet

Andrew Louka

Henry Ascher

Göteborgs universitet

Johan Ek

Birgitta Hallberg

Lena Samuelsson

Göteborgs universitet

Bengt Kristiansson

Göteborgs universitet

Tommy Martinsson

Göteborgs universitet

Olle Nerman

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ludvig M Sollid

Jan Wahlström

Göteborgs universitet

European Journal of Human Genetics

Vol. 9 12 938-944

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06