Evidence of the presence of 2-O-b-D-xylopyranosyla-a-L-arabinofuranose side chains in barley husk arabinoxylan
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Anders Höije

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Corine Sandström

Johannes Roubroeks

Roger Andersson

Suresh Gohil

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Carbohydrate Research

Vol. 341 2959-2966

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06