OPTICAL PHYSICS One ring to multiplex them all
Inledande text i tidskrift, 2017

Författare

Victor Torres Company

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Vol. 546 7657 214-215

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1038/546214a

PubMed

28593969

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-01