Digital advertising campaigns and the branded economy
Kapitel i bok, 2017

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Oskar Broberg

Göteborgs universitet

Ann-Sofie Axelsson

Högskolan i Borås

Digitalizing Consumption: How devices shape consumer culture

203-224

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Teknikhistoria

DOI

10.4324/9781315647883

ISBN

978-131729935-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-23