The Chemical Properties of 2-bromodecanoic Acid.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mikael Nilsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Sofie Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Solvent Extr. Ion Exc

Vol. 24 3 407-418

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07