Framework Chemistry Transforming our Perception of the Solid State
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

© 2017 American Chemical Society. "Retrofitting" metal?organic frameworks challenges our perceptions about the properties of crystalline materials.

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

ACS Central Science

23747943 (ISSN) 23747951 (eISSN)

Vol. 3 6 528-530

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1021/acscentsci.7b00230

PubMed

28691062

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-27