A user-friendly computer code for radiated emission and susceptibility analysis of printed circuit boards
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Applied Computational Electromagnetics Society Journal

Vol. 14 1 1-8

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07