The fatigue properties of modified railway wheel steels as influenced by low temperature and grain size
Paper i proceeding, 2006

Författare

Johan Ahlström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

9th International Fatigue Congress, Atlanta 2006

10 pages-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08