Using a MATLAB Exercise to Improve the Teaching and Learning of Heat Conduction During Welding
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Johan Ahlström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

International Journal of Engineering Education

0949-149X (ISSN)

Vol. 21 5 769-777

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08