Characterization of Antennas for Mobile and Wireless Terminals in Reverberation Chambers: Improved Accuracy by Platform Stirring
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 30 20 391-397

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08