Homogenization techniques for the neutron transport equation using the finite element method
Kapitel i bok, 2016

Författare

Antoni Vidal-Ferràndiz

Sebastian Gonzalez-Pintor

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Damian Ginestar

Gumersindo Verdú

Christophe Demaziere

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Modelling for Engineering and Human Behaviour 2016

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan fysik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-84-617-7205-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13