EMEC - An EM simulator based on topology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

T. Karlsson

G. Unden

IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility

Vol. 46 46 353-358

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06