Coastal Shipping – a competitive Alternative for Container Transportation?
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Vendela Santén

Isabelle Cedulf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Martina Andreasson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Martin Svanberg

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND MARITIME SYSTEMS, Bergen, Norway, 23-26 August 2017

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Transportteknik och logistik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07