Integrerade Mobilitetstjänster. Omvärldsanalys 1:2016.
Rapport, 2016

mobilitet-som-tjänst

integrerade mobilitetstjänster

maas

kombinerad mobilitet

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08