Raman Spectroscopic Studies of Terthiophenes for Molecular Electronics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Fredrik Svedberg

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Yury Alaverdyan

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Patrik Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Mikael Käll

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Journal of Physical Chemistry A

Vol. 110 25671-25677

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08