Logistics demonstrations as participatory research design
Paper i proceeding, 2017

Författare

Martin Svanberg

Vendela Santén

Arni Halldorsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Christian Finnsgård

Chalmers, Fysik

Annual Logistics Research Network Conference, Southhampton, United Kingdom, 6-8 september 2017

77-

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08