Evaluation of Performance Improvement Capabilities of PAPR Reducing Methods
Rapport, 2006

Författare

Ali Behravan

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Marc Deumal

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Joan Lluis Pijoan

Ämneskategorier

Telekommunikation

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: Roo6/2006