Interdependencies - blessings and curses
Kapitel i bok, 2017

Författare

Per V. Freytag

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Debbie Harrison

Håkansson, H. and Snehota, I.: No business is an island - making sense of the interactive business world. Bingley, Emerald Publishing

235-252
978-1-78714-550-4 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-1-78714-550-4

Mer information

Skapat

2017-10-08