Reverberation chamber measurements of diversity gain of active DECT phones both in talk position and free space
Paper i proceeding, 2006

Författare

M. Franzen

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

G. Nilsson

Antenn 06 in Linköping, May 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06