DNS study of role played by molecular transport in bending effect
Paper i proceeding, 2017

Författare

Rixin Yu

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Proceedings of the Tenth Mediterranean Combustion Symposium MCS10

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik