DNS study of role played by molecular transport in bending effect
Paper i proceeding, 2017

Författare

Rixin Yu

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Proceedings of the Tenth Mediterranean Combustion Symposium MCS10

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08