Serum Alkylresorcinols as Biomarkers of Dietary Gluten Exposure in Celiac disease
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Gluten

Biomarkers

Författare

Alastair Ross

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

R. S. Choung

E. V. Marietta

C. T. Van Dyke

J. A. Murray

FASEB Journal

0892-6638 (ISSN) 1530-6860 (eISSN)

Vol. 31 suppl. 1 abstr. 315.4-

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08