G2DMULT - A fast algorithm for analysis and design of base station antennas
Paper i proceeding, 2004

Författare

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Ulf Carlberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Joint COST 273/284 Workshop, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 7-9 June 2004

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06