Tillsatsmaterial
Kapitel i bok, 2017

flygaska

slagg

silikastoft

Tillsatsmaterial

Författare

Ingemar Lövgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Betonghandboken Material Del I

139-191
978-91-7333-803-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7333-803-5

Mer information

Skapat

2017-10-07