Tillsatsmedel
Kapitel i bok, 2017

Tillsatsmedel

accelerator

retarder

flyttillsatsmedel

luftporbildare

Författare

Niklas Johansson

Ingemar Lövgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Betonghandboken Material Del I

97-138

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7333-803-5

Mer information

Skapat

2017-10-08